renovace podlaha
renovace podlaha

Chyby při broušení parket a jejich odstranění

Je důležité, aby jste brousili správně. Navzdory tomu, že používáte nejlepší povrchové úpravy na světě, pokud nebrousíte dobře, stále budete dosahovat pouze špatných výsledků. Je tady jen jedna cesta jak dosáhnout dobrých výsledků: důkladně vybrousit podlahu a použít povrchovou úpravu špičkové kvality. Někdy se stává, že problém uvidíte až po nanesení povrchové úpravy. Potom nemůžete jednoduše vybrousit jen vadná místa a lokálně je přelakovat. Bohužel, musíte vybrousit celou podlahu a znovu nanést povrchovou úpravu. V následujícím textu vám ukážeme několik příkladů, co může způsobovat chyby a jak se vyhnete těmto běžným problémům.


Dřevěnou podlahu je třeba brousit posupně v několika fázích. Pokud například přejdete od hrubého broušení přímo na jemné, může se stát, že nedosáhnete dostatečně hladkého povrchu a zůstanou na něm stopy po broušení (drobné rýhy).

 

Rýhy na dřevěné podlaze

Pokud nevybrousíte povrch podlahy brusným materiálem o střední zrnitosti, zůstanou po broušení jemným materiálem viditelné hluboké rýhy po hrubém brusivu. Pokud chcete, aby byla podlaha dobře vybroušena, nikdy nepřeskočte z hrubé zrnitosti přímo na jemnou (viz obr. str. 7 - Postupy: Příprava broušení dřevěných podlah).

Hrubé broušení - účelem tohoto broušení je odstranit pevné nečistoty, starý lak a skvrny na dřevě. Běžně se začíná se zrnitostí P36 nebo P40. Ve výjimečných případech u velmi nerovných povrchů nebo borovicových podlah s nánosem starého laku budete potřebovat zrnitost P24. Střední broušení - jako další krok doporučujeme střední broušení středně zrnitým brusným materiálem o zrnitosti P60 až P80,terý odstraní stopy zanechané hrubým broušením a stopy zanechané bruskou při jejím spouštění. Jemné broušení se obvykle provádí brusným materiálem o zrnitosti P120. Pokud používáte lak na bázi rozpouštědla, můžete pro poslední broušení použít materiál o zrnitosti P100 a stále dosáhnete hladkého povrchu. Pokud ale používáte laky na vodní bázi, mě li byste poslední broušení provést brusivem o zrnitosti P120 a jemnějším. Pokud chcete docílit minimálního zvedání vláken dřeva, můžete použít systém Scrad, jehož součástí je Scrad Wing o zrnitosti P120 nebo P150 (k dispozici v řadě brusných prostředků Bona Abrasives). S jeho použitím odstraníte povstalá vlákna dřeva z povrchu podlahy, která mají těžké brusky tendenci tlačit dolů do dřeva.

 

Dlouhé rýhy na dřevěné podlaze

Pokud nebudete dost pozorní, může se lehce stát, že přehlédnete rýhy na povrchu dřeva po tom, co byl tento povrch vybroušený. Ale pokud se už nyní aplikuje lak nebo olej, stávají se tyto rýhy pro každého výrazně viditelné.

Tento problém může vzniknout v důsledku použití špatného brusného materiálu se zrnem, které se lehce z podložky uvolňuje. I pokud podlahu důkladně vysajete po každém stupni broušení, ne vždy odstraníte uvolněná zrna. Některá z nich zůstávají ve spárách nebo v trhlinách podlahy. Vibracemi brusky při dalším broušení povrchu se může stát, že se zrna znovu dostanou na podlahu a přilnou na spodní části kol brusky nebo do samotného brusného materiálu.

Ostrá zrna z brusného materiálu mohou vypadnout z povrchu nekvalitního brusiva. Na druhé straně brusné materiály Bona Abrasives jsou vyrobené pomocí velmi kvalitních lepidel, která drží zrna na podložce, a tím minimalizují riziko tvorby rýh.

 

Praktická rada
Po každém broušení jiné zrnitosti brusiva vysajte podlahu, protože jakýkoliv drsný brusný odpad může poškodit jemnější brusný materiál, který v dalším brusném kroku následuje.

 

Odlupování laku po přelakování lakovaných parket

Většina průmyslově lakovaných dřevěných podlah (hotových - Fertigparket) je vhodná na další přelakování, ale neplatí to o všech. U některých typů podlah lak nepřilne na lak původní bez ohledu na to, jak důkladně provedete lehké přebroušení.

Pokud chcete přelakovat tyto průmyslově lakované dřevěné podlahy, musíte zkontrolovat, jestli lak skutečně přilne. Zkoušku přilnavosti proveďte na malé ploše.

Pokud je test úspěšný, mě li byste mezibrousit podlahu velmi opatrně a přednostně použít Scrad system. Jako druhou alternativu můžete použít talířovou brusku s brusným kotoučem / mřížkou se zrnitostí P150, čímž se vyhnete poškození laku aplikovaného ve výrobním závodě. Lze použít i přípravek Bona Prep pro zlepšení přilnavosti laku při přelakování.

 

Upozornění: Nová vrstva laku nepřilne k podlaze, která byla navoskována nebo se na ni použil polish s obsahem vosku. V takovém případě nemáte na výběr, pouze všechno zbrousit až na holé dřevo.

Praktická rada
Mince je dobrou pomůckou při testování přilnavosti laku k původnímu povrchu. Pokud se lak začne odlupovat když ho poškrábeme, má špatnou přilnavost.

 

Černé tečky v laku na dřevěné podlaze

Tyto tečky černé barvy způsobují drobné kovové částice - železné piliny (např. přebroušené hřebíky a jiné) nebo uvolněná zrna brusného materiálu obsahujícího železo, které reagují s vodou v laku za vzniku oxidu železa. Proto je velmi důležité důkladné vysávání.

Tečky jsou ve skutečnosti větší než uvolněná zrna a jsou témě ř černé bez ohledu na to, jakou mě ly původní barvu v brusném materiálu. Lak reaguje s kovem přítomným v brusivu a vytváří tmavou substanci. Tato substance vzápětí mění barvu dřeva v okolí zrna. Pokud se na takové místo podíváte pomocí lupy, můžete vidět zrno uprostřed, obklopené barevným prstencem.

To samé se stane s drobnými železnými pilinami. Tyto částice mohou vznikat při broušení hřebíků nebo při vybíhání brusného pásu na ocelový kryt pracovního válce některých typů válcových brusek.

Praktická rada
Abychom se vyhnuli tvorbě černých teček laku, musíme plochu mezi jednotlivými brusnými operacemi důkladně vyčistit výkonným vysavačem. Pravidelně kontrolujte, zda je napínací válec vaší pásové brusky anebo brusný válec správně seřízen.

 

Zvlnění u dřevěné podlahy

Toto je nejčastější problém, se kterým se parketáři střetávají a který způsobuje i nejčastější reklamace ze strany zákazníků. Zvlnění plochy povrchu je viditelné až po aplikaci laku.

Existuje několik možných příčin: Části podlahy s příliš pružným nebo málo pevným podkladem se pohybují nahoru a dolů při pohybu těžké brusky po podlaze NEBO brusný materiál není dobře napnutý po obvodu brusného válce pasové nebo válcové brusky NEBO válec je špatně vyvážený NEBO vibrace vnitřních částí brusky NEBO papír není správně napnutý kolem válce, je volný a má excentrický pohyb NEBO spoj (šev) s výškovým přesahem na páse brousí podlahu nerovnoměrně.

Pokud se podíváme na poslední z těchto příčin, dá se problému lehce vyhnout tím, že použijeme tzv. bezešvý pás pevně obepínající pracovní válec. Tento problém totiž způsobuje také pás s hrubým spojem, který podlahu brousí jinak než zbývající část pásu.


Praktická rada
Používejte brusné pásy Bona, které mají velmi jemný spoj - tzv. bezešvé.
 
 

Dřevo je tmavší na okrajích plochy

Dřevo má svou přirozenou barvu. Po aplikaci nátěrové hmoty (laku, oleje nebo oleje s voskem) se barva dřeva mění.

Způsob, jakým se podlaha brousí, ovlivňuje konečný odstín barvy dřeva. Hrubší brusný materiál dělá povrch drsnějším. Nátěrové hmoty mají sklon pronikat hloubě ji do dřeva než při použití jemného brusného materiálu, čímž se barva stává tmavší. Proto je důležité používat tu samou zrnitost pro hlavní plochy podlahy, tak jako i pro okraje a rohy.

 

Praktická rada
Jakýkoliv druh zrnitosti použijete při broušení hlavní části podlahy, použijte brusný materiál se stejnou zrnitostí i při broušení okrajů a rohů místnosti.
 
 
 

 

Drsnost způsobená abnormálním zvednutím vláken

Pokud správně brousíte a používáte pro konečné broušení zrnitost P120 nebo jemnější, obvykle nedochází k žádným problémům. Pokud však použijete hrubší materiál než je zrnitost P120, lak má sklon hrubě ji pronikat do pórů dřeva a tím způsobit zvednutí vláken.

To je jen jedna z možných příčin, proč k této abnormalitě dochází. Druhou příčinou je množství laku, které použijete. Pokud aplikujete příliš mnoho laku na vybroušené dřevo, přichází do kontaktu s dřevěným vláknem více vody, lak déle schne a tím také dochází k většímu zvednutí vláken. Dodržujte proto doporučení výrobce pro aplikační množství laků.

Pokud první vrstva laku neměla dostatek času uschnout, může i toto způsobit zvednutí vláken. Představte si, že se provede mezibroušení laku hned jak je to možné po aplikaci laku a bezprostředně potom se aplikuje další vrstva laku. Jestliže spodní vrstva laku neměla dost času přiměřeně vyschnout, nová vrstva může proniknout do dřeva a tak způsobit následné zvednutí vláken. Přirozeně, že některé druhy dřevin více podléhají zvednutí vláken než druhy jiné. Obzvláště problematická je borovice.

Praktická rada
Pamatujte, že přiměřeně hrubé broušení je velmi důležité při mezibroušení laku mezi jednotlivými vrstvami. Brusnou mřížku (P120 nebo P150) používejte na mezibroušení laku na vodní bázi velmi opatrně. Vytváří vysoké tření a může způsobit tvorbu kruhovitých rýh. Pro mezibroušení laku na vodní bázi doporučujeme použít Bona Scrad systém.

 

Stopy poškrábání po mezibroušení laku

Nejčastě ší příčinou pro tento druh poškrábání laků je, pokud parketář začne brousit příliš brzy. V tomto stádiu je povrch laku stále mírně lepkavý. Většina vody se sice odpařila, ale složky s polymerem stále ještě reagují a lak se vytvrzuje. Tyto látky se odpařují celkem pomalu. Pokud začnete podlahu brousit v takovém stádiu, hrozí, že lak zanese brusný materiál, který poškrábe měkký - nevytvrzený povrch laku.

Dobrým způsobem jak zjistit, zda je už lak dostatečně suchý na broušení, je dotknout se ho hřbetem ruky. Pokud cítíte, že je povrch studený, znamená to, že sušení ještě stále probíhá a musíte ještě chvíli počkat. Pokud otevřete okno, čímž zlepšíte cirkulaci vzduchu, urychlíte proces sušení.

Praktická rada
Před mezibroušením nechejte lak dobře vyschnout.
GDPR: Informace o zpracování odeslaných údajů naleznte na stránce s GDPR informacemi.