renovace podlaha
renovace podlaha

GDPR

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ 

Tyto Zásady ochrany soukromí určují jak Bona CR, spol. s r.o. (“Bona”, “my”, “naše” nebo “nás”) shromažďuje, používá, zveřejňuje, předává, a uchovává informace o vás, když používáte naši webovou stránku, nebo když s námi komunikujete.

CO SHROMAŽĎUJEME 

Při návštěvě a prohlížení, či jakéhokoliv použití naší stránky, dojde k přenosu, shromáždění a zpracování, určitých informací, konkrétně:  

JAK NAKLÁDÁME SE SHROMÁŽDĚNÝMI INFORMACEMI 

Shromážděné informace získané vaším použitím webové stránky využíváme na:   

JAK SDÍLÍME A ODHALUJEME INFORMACE 

Neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme druhým osobní informace. 

Avšak můžeme sdílet a odhalovat informace třetí straně poskytovatelů služeb, která poskytuje webovou stránku, rozvoj aplikací, hostování, údržbu, rozesílá výzkumy, newslettery a reklamní prohlášení,  nebo nám vypomáhá s ostatními službami. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k informacím, zpracovávat je jakožto část poskytování nám těchto služeb. Poskytneme jim jen ty informace, které jsou uvážlivě nezbytné a oni jsou nuceni splňovat a respektovat nařízení týkající se Zásad ochrany soukromí. 

Určité automaticky shromažďované neosobní rozpoznatelné informace, které nemůžou být uvážlivě použity k identifikaci jedince, mohou být sdíleny se třetími stranami, například kvůli pomoci těmto stranám porozumět uživatelovým zájmům, vzorcům návyků souvisejících s obsahem a funkčností dostupných po celé webové stránce.  

Můžeme poskytnout vaše informace ze zákona, a/nebo na žádost veřejnosti a vládní autority v nebo vně vaší země trvalého pobytu. Můžeme také sdílet vaše informace, pokud to určíme jako pro účely národní bezpečnosti, prosazení zákona nebo jiných záležitosti veřejné významnosti, odhalení je nutné nebo vhodné. 

JAK DLOUHO SI PONECHÁVÁME VAŠE INFORMACE 

Nenecháme si vaše informace na delší dobu, než to bude nutné, Délka této doby však závisí na účelu použití vašich informací teď a v budoucnosti. Když se například přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo reklamních oznámení, uchováme informace po dobu, kdy budete odběratelem, ale e-mailové dotazy uchováváme pouze na dobu nutnou k odpovězení a vyřešení dotazu a na rozumně dlouhou dobu poté. 

SKLADOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ 

Informace, které shromažďujeme budou skladovány a zpracovány v Evropské unii. Dodržíme evropské nařízení o ochraně osobních údajů týkající se shromažďování, používání, sdílení a uchovávání osobních informací do a z Evropské unie. Používáním našich služeb souhlasíte s tímto předáváním a zpracováním. 

JAK CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE 

Jsme zavázání k ujištění, že vaše informace jsou bezpečně shromažďovány, uchovávány a zpracovávány. Dodržujeme všeobecně uznané normy k ochraně informací, které shromažďujeme. Avšak žádný přenos přes internet či elektronické uchování není naprosto bezpečný. Nemůžeme tedy zaručit zabezpečení shromážděných informací nebo to, že tyto informace nebudou dostupné, odhalené nebo pozměněné či zničené při narušení zabezpečení.  

V případě, že vaše informace zahrnují narušení zabezpečení, budeme okamžitě jednat v souladu s příslušným zákonem. 

Pokud si myslíte, že došlo k nějakému porušení, prosím kontaktujte nás, jak je uvedeno níže pod heslem Kontakt. 

STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 

Naše webová stránka může obsahovat odkazy k jiným stránkám, např. poskytovatelů služeb, partnerů, dodavatelů nebo třetích stran. V momentě, kdy použijete tyto odkazy a opustíte naši stránku, nemáme kontrolu nad ostatními stránkami, jejich obsahem nebo službami, které poskytují. Nemůžeme tedy být zodpovědní za ochranu a soukromí žádných informací, které poskytujete, když navštívíte stránku třetí strany nebo používáte jejich služby. Tyto stránky třetích stran mají vlastní zásady ochrany soukromí. Doporučujeme vám nahlédnout do zásad ochrany soukromí příslušné webové stránky třetí strany. 

SOUKROMÍ DĚTÍ 

Uvědomujeme si důležitost ochrany soukromí dětí a vědomě neshromažďujeme osobní informace od nikoho mladšího 13 let, pokud s tím nesouhlasili rodiče v souladu s příslušným zákonem. Pokud zjistíme, že shromažďujeme osobní informace dítěte pod náležitou věkovou hranicí bez souhlasu rodičů, co nejdříve je smažeme. Rodiče, kteří se domnívají, že nám jejich dítě poskytlo informace a rádi by je smazali, nás mohou kontaktovat, jak je uvedeno níže pod heslem Kontakt. 

PŘÍSTUP A SMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ 

Použití naši webové stránky nevyžaduje žádnou registraci a je dobrovolné. Pokud nechcete, aby nám vaše informace byly předávány nebo byly shromažďovány, vždy můžete omezit shromažďování nebo využívání vašich informací tím, že přestanete používat webovou stránku a/nebo tím, že se vyvarujete poskytnutí jakýchkoliv dalších informací.  

V dobré víře usilujeme o poskytnutí přístupu k vašim osobním informacím, takže je můžete zkontrolovat a požádat, abychom data upravili, pokud jsou nepřesné, či smazali, pokud je nepotřebujeme podle zákona či kvůli legitimním obchodním účelům.  

Žádost o přístup, opravu či smazání se podává tak, že nás zkontaktujete, jak je uvedeno níže pod heslem Kontakt. 

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.  

Můžeme tyto zásady čas od času změnit z právních či regulačních důvodů. Vzhledem k tomu, že neshromažďujeme žádné podrobné kontaktní informace pro uživatele naši webové stránky, doporučujeme vám kontrolovat čas od času tuto stránku, abyste se ujistili, že rozumíte změnám a souhlasíte s nimi. Pokud nesouhlasíte se změnami, neměli byste používat webovou stránku, ani nám poskytovat další informace. 

Pokud nám poskytnete další informace a budeme mít v paměti stále uložené vaše kontaktní informace, upozorníme vás na změny týkající se Ochrany soukromí. 

KONTAKT 

Pokud máte dotazy ohledně Ochrany soukromí nebo o využití vašich informací, kontaktujete nás prosím na bonacr@bona.com

GDPR: Informace o zpracování odeslaných údajů naleznte na stránce s GDPR informacemi.