renovace podlaha
renovace podlaha

Příprava broušení dřevěných podlah

Dřevěné podlahy a parkety mají svou dlouholetou tradici. V poslední době, kdy se stále více propaguje trend zdravého životního stylu v čistém ekologickém prostředí, zaznamenávají doslova své znovuzrození částečně i díky módnosti těchto povrchů.  

 
Kromě překrásného vzhledu mají také praktické přednosti:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V této kapitole bychom chtěli poskytnout odborníkům i domácím kutilům k dispozici potřebnou pracovní pomůcku, která má zprostředkovat cenné pokyny pro správné zacházení se stroji na broušení podlah. Následující návod poskytuje slovní a obrazový popis nejběžnějších pracovních postupů dle současného stavu techniky. V jednotlivých případech je přesto účelné přizpůsobit pracovní postupy individuální situaci.
 

1.  Příprava podlahy pro brusné práce

Nově položené parkety

Pro docílení optimálního vybroušení musí být podlaha před začátkem brusných prací čistá – bez prachu apod. Uvolněné parkety musí být upevněny k podkladu.
 

Renovace starých parketových a jiných dřevěných podlah

Při renovaci parketových nebo jiných dřevěných podlah je nutno zapustit případně vyčnívající hřebíky, aby se zabránilo poškození brousícího prostředku nebo vzniku jisker (nebezpeč í vznícení se brusného prachu). Jsou-li spáry mezi jednotlivými parketami (palubkami) širší než 2-3 mm, je nutno je vyplnit lištami. Příliš široké spáry se obtížně vytmelují. Pro opracování okrajů a rohů je třeba demontovat okrajové lišty a zejména veškeré hřebíky, kterými byly připevněny k podlaze.

 

Broušení dřevěných podlah podle vzoru pokládky prvků dřevěné podlahy

Průpletový vzor (mozaiky, vlysové a jiné parkety): U tohoto vzoru pokládky parket je nutno všechny pracovní úkony provádět pod úhlem 45 stupňů, aby se zabránilo výbrusu měkčích částí dřeva. Konečná broušení jsou vhodná provádět talířovou bruskou (obr. 11, 12, 15). Rybinový vzor a jiné, pokládané pod úhly 45 až 60 stupňů nebo 120 stupňů (vlysová podlaha, vícevrstvé parketové dílce a jiné): U těchto vzorů pokládek prvků dřevěné podlahy se brousí pod úhlem 45 stupňů. Konečná broušení provádět talířovou bruskou (obr. 11, 12, 15). Řemenový vzor (vlysové parkety, mozaiky, palubky, vícevrstvé parketové dílce a jiné): Podlahy se vzorem pokládky na řemen a palubky je nutno všechny pracovní postupy, až na jemné broušení, provádět pod úhlem 7 – 15 stupňů. Jemné broušení probíhá po směru let dřeva. Konečná broušení provádět talířovou bruskou (obr. 1, 15). U konkávně deformované (zkorýtkovatělé) palubkové podlahy, jejíž jednotlivé prky vykazují velmi silné výškové rozdíly (přesahy), by se mělo pro vyrovnání jako první provést broušení ve směru textury dřeva, aby se podlaha zhruba srovnala. Pak lze začít s jednotlivými diagonálními výbrusy. Konečná broušení provádět talířovou bruskou (obr. 1).
 
obrázek 1 Obrázek 12
 
Obrázek 11 Obrázek 15

 

2. Správná volba pořadí zrnitosti

Abychom u dřevěné podlahy zvýraznili její přirozenou krásu, je nezbytné její optimální vybroušení. Počet kroků broušení a sled zrnitosti brusiva závisí u nově pokládaných parket na velikosti a množství výškových přesahů mezi jednotlivými prvky, stejně jako při renovacích na stupni znečištění a nerovnosti.

Jak je znázorněno na obr. 4 - 7, je dodržení sledu zrnitosti velmi důležité. Brusivem s hrubým zrnem se odstraní znečištění a výškové přesahy, až se docílí rovného povrchu. Následující výbrusy brusivem s jemnější zrnitostí, pak slouží pouze k odstranění stop po hrubém broušení. Po použití brusiv s hrubou zrnitostí by se neměla vynechat více než jedna zrnitost, jinak se sotva podaří odstranit stopy po předešlém broušení nebo jen s velkým úsilím. Z toho důvodu je třeba pokusit se začít při prvním kroku broušení s co nejjemnější možnou zrnitostí, aby po něm zůstaly co nejmenší stopy. Proto se může případně broušení s hrubou zrnitostí uspořit, což pozitivně ovlivní jak kvalitu práce, tak i materiálovou a časovou nákladnost.

Obrázek 4, 5 Obrázek 6, 7

Hrubý brousící prostředek je dražší než jemný!
 

3. Důležité pokyny pro práci s pásovou bruskou

Přesah brusné dráhy s ohledem na obrus (úběr)

Brusná dráha je chod vpřed a chod vzad po dané dráze. Úběr materiálu je v podstatě dán šířkou záběru brusného válcemezi jednotlivými brusnými drahami a lze jej proto silně ovlivnit.

Obrázek 8

Nastavení brusného tlaku s ohledem na sled zrnitosti

U stroje BELT lze pomocí regulátoru přítlaku brusného válce nastavit brusný tlak ve třech stupních: vysoký, střední nebo nízký.

 

 

Kroková rychlost (pohyb s bruskou po podlaze) s ohledem na pořadí zrnitosti
Kroková rychlost by měla být rovnoměrná a ne příliš pomalá! Krokovou rychlostí je ovlivněn brusný výkon! Čím jemnější je zrnitost, tím větší kroková rychlost.
 
 

4. Začátek brusných prací

Jak je patrno z obr. 11 (výše), mělo by se s pásovou nebo válcovou bruskou brousit vždy zleva doprava. Tak jede boční pojezdové kolečko vždy po vybroušené ploše. Tímto pracovním postupem je podlaha po každém výbrusu rovnější a zabrání se tím jejímu zvlnění. Jak je patrno z obr. 8 (výše), odpovídá brusná dráha chodu vpřed a vzad stejnou stopou bez přesahu šířky brusného válce. Efektivní šířka záběru brusného válce (tzv. šířka brusného válce bez přesahu brusných drah) by neměla překročit 85%.

Změna směru pojezdu brusky by mě la ležet v méně osvětlených částech místnosti. Při změně směru je nutno včas nadzvednout brusný válec od podlahy, aby se zabránilo probroušení. Pro zamezení zbytečných probroušení (rýh) by se měla měnit počáteční poloha brusných drah mezi jednotlivými kroky broušení.


Broušení plochy

Obrázek 12, 13, 14

 

Směry broušení ve vztahu k běžným vzorům pokládky


Hrubým broušením se odstraní nerovnosti plochy, jemným – stopy po hrubém broušení. Jemné broušení slouží k finální úpravě povrchu před jeho ošetřením. Poslední broušení by mělo být vedeno ve směru dopadu světla, případně konečná broušení jsou vhodná provádět talířovou bruskou. Viz obrázek 15 výše.

 

5. Jemné broušení strojem Bona FlexiSand a unašečem Bona Power Drive
 

Bona FlexiSandZačínáme brusným papírem nebo mřížkou se zrnitostí P60 a končíme dle požadovaného povrchu u zrnitosti P100 / P120.

V důsledku jistých konstrukčních zvláštností je povrch docílený strojem Bona Flexisand s unašečem Bona Power Drive mnohem jemnější, než pásová bruska stejné zrnitosti.

U unašeče Bona Power Drive není třeba dbát na směr broušení, lze brousit ve všech směrech.

Bona Power Drive

 

6. Broušení okrajů a rohů okrajovou bruskou Bona Edge

Při   broušení   bruskou  Bona Edge (případně Bona Mini Edge)  je  právě tak důležité dodržovat pořadí  zrnitosti.  Stroj  se  vede  krouživými  pohyby bez přítlaku podél okrajů  plochy. Lze pracovat jak s brusným papírem na přichycení středovým šroubem, tak i s kotoučem na suchý zip, a to od zrnitosti P40.

Aby se zamezilo nekvalitnímu výbrusu (probrusům), musí být stroj během broušení stále v pohybu. Pro potlačení viditelného přechodu mezi plošným a okrajovým broušením je třeba použít stejné zrnitosti brusiva.
 
Obrázek 16


7. Ostranění rýh a vyplnění spár

Aplikace spárového tmeluPřed posledním broušením (P100 - P120), po důkladném vysátí podlahy se překontrolují rýhy a spáry, které jsou často viditelné až po jemném broušení.

Spáry do šířky cca. 2 mm se celoplošně vytmelí nerezovou špachtlí přípravkem Fugenkittlösung (na bázi rozpouštědel) nebo Mix&Fill (na vodní bázi), což jsou roztoky k přípravě tmelů na parkety, které po smíchání s jemným brusným prachem (z broušení P80 – P100) slouží k vytmelení spár.

Po vytvrzení tmelu se podlaha celoplošně přebrousí P100, buď pásovou, válcovou nebo nejlépe talířovou bruskou s následným broušením P120, případně systémem Scrad s Wing P150.

Pokud jsou spáry mezi jednotlivými prvky širší než 2 mm, je vhodné je vyplnit (vyšpánovat) tenkými lištami ze stejného druhu dřeva, jako je celá plocha podlahy. Špány se do spár vlepují disperzním lepidlem a pozdě ji se přebrousí okrajovou bruskou (P100).

 

 
 
 
 

 

8. Poslední - finální broušení


Při posledním broušení lze v zásadě postupovat jako u broušení jemného. Podle zrnitosti broušení před tmelením spár a podle spotřebovaného množství tmelu se provede volba následující zrnitosti. Při nadměrném nánosu tmelu se doporučuje broušení se stejnou zrnitostí jako před tmelením spár. U různých tmelů je třeba sledovat rychlé opotřebení brusiva, což může vést speciálně u broušení okrajů a rohů k brusným / spáleným stopám. Zejména nevytvrzený tmel způsobuje rychlé zalepení brusného kotouče.

Abychom vytvořili bezvadnou podlahu, je nutno přesně dodržovat a svědomitě provádět jednotlivé kroky. Konečná broušení provádět talířovou bruskou s brusnou mřížkou. Pro plynulý přechod z plošného do okrajového broušení je třeba brousit okraje a rohy stejným brusivem jako celou plochu.

 
 
 
 

 

9. Mezibroušení laku

 

Mezibroušení laku je proces, kterým se brousí povstalá (zvednutá) vlákna dřeva po nalakování – zejména laky na vodní bázi.

Mezibrousit lze buď po aplikaci a vytvrzení základního laku pomocí talířové brusky a systému Bona Abrasives Scrad (s papírem P150 – wing) nebo po aplikaci a vytvrzení prvního vrchního laku (cca po 3-4 hod.) pomocí talířové brusky Bona FlexiSand nebo Bona Buffer s brusnou mřížkou P120.

 
 
 

 

10. Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah 

Pokud by se měl povrch dřevěných podlah chránit namísto vrstvami laku olejem a nebo vosky, případně barevně upravovat mořením (steinováním), je zpravidla zapotřebí jemnějšího finálního broušení. Proto je nutno respektovat patřičné technologické návody výrobců olejů, vosků příp. olejovosků.


Po ukončení broušení je nutno respektovat, případně zkontrolovat následující body:

 


Před zahájením aplikace oleje a vosku je nutno řádně vysát podlahy, okenní parapety, topná tělesa atd. Jemným průvanem se prach víří, usedá na naolejovaný i na navoskovaný povrch a způsobuje jeho znečištění. Při čištění podlahy se může provést ještě jedna kontrola povrchu. Případné vady nebo poškození se musí opravit hned. Asi 30% reklamací parketových podlah se vztahuje na broušení a ošetření jejich povrchu.


Protože jsou nároky zákazníků velmi vysoké, je nutno pro vyloučení následných reklamací respektovat následující body:

Pro zapracování oleje nebo vosku, případně při leštění se použije stroj FLEXISAND nebo BUFFER, opatřené unášecími disky s bílým, červeným, příp. zeleným padem nebo kartáčovými disky s přírodním vlasem. Nanášené množství, postup a doba schnutí se řídí podle pokynů výrobce, případně podle klimatických podmínek. Pro uchování hodnoty dřevěné podlahy se musí respektovat a dodržovat pokyny vztahující se k péči o ni.

 Brožura ke stažení ZDE >>>

 

GDPR: Informace o zpracování odeslaných údajů naleznte na stránce s GDPR informacemi.