renovace podlaha
renovace podlaha

Renovace parket v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji. Zřizovatelem knihovny je Liberecký kraj.

Ve městě a regionu působí knihovna:

• jako krajská vědecká knihovna s tematicky univerzálním fondem dokumentů se zaměřením na sklo a textil
• jako městská veřejná knihovna s volně přístupným knihovním fondem krásné a populárně naučné literatury pro uživatele všech věkových kategorií
• jako regionální knihovna nabízející dokumenty a informace z historie i současnosti regionu
• jako informační centrum poskytující bibliografické, faktografické a referenční informace
• jako přístupové místo k celé řadě informací a databází dostupných prostřednictvím sítě internet (katalogy knihoven, informace ze státní správy a samosprávy apod.).
 
Knihovna zde stojí 11 let. Vzhledem k tomu, že parkety byly silně opotřebené, poškrábané, znehodnocené, a to díky silnému provozu knihovny, bylo zde zrenovováno 700 m2 parket. Díky rozsáhlé renovaci parket bylo nutné knihovnu zavřít a znovu uvést do provozu od 18.7.2011 (renovace byla provedena 7.7.-18.7.2011). Parkety z buku byly vybroušeny zrnitostí P36 (keramika), P60, P80, P100 (zirkon). Jako základní lak byl použit Bona Prime Classic a jako vrch Bona Traffic Matt ve 3 vrstvách. Lak Bona Traffic byl zvolen jako nejvhodnější lak pro tak silně zatěžované prostory a díky matnému provedení si dřevo získalo svou přirozenou barvu.

 

 Krajská věděcká knihovna v Liberci  Hudební knihovna - stav před renovací parket
 Interiér vědecké knihovny v Liberci  Krajská věděcká knihovna v Liberci
 Hudební knihovna - vyšlapaný flek na podlaze  Rýhy na podlaze v knihovně v Liberci - stav před renovací parket
 Rýhy na podlaze v knihovně v Liberci - stav před renovací parket  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
GDPR: Informace o zpracování odeslaných údajů naleznte na stránce s GDPR informacemi.